Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

«Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!»
Αναρτήθηκε στις: 21-01-2022
«Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!»   Το Followgreen Δήμου Κομοτηνής μας καλεί να ευαισθητοποιηθούμε...
2Η/2022 ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 20-01-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Προσωρινοί πίνακες 2021-2022 -Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων '' Άθληση για όλους''
Αναρτήθηκε στις: 11-01-2022
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Φ.Α. 2021-2022 ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 31-12-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 31-12-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Αναρτήθηκε στις: 19-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022»
Αναρτήθηκε στις: 22-12-2021
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...