Νέα - Ανακοινώσεις

KEMEA-Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 2828/30-07-2018 (ΣΟΧ2/2018)
Αναρτήθηκε στις: 20-08-2018
KEMEA-Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’...
«Συνέχιση απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Π.Ε. Ροδόπης» και αύριο 20-8-2018
Αναρτήθηκε στις: 19-08-2018
Ύστερα από εισήγηση της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Α.Μ.Θ. και της Π.Υ. Κομοτηνής σας ενημερώνουμε  ότι συνεχίζεται η...
Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Αναρτήθηκε στις: 24-07-2018
Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές
Αναρτήθηκε στις: 17-07-2018
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές  ...
Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης στις 19/8/2018
Αναρτήθηκε στις: 18-08-2018
    Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης...
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής
Αναρτήθηκε στις: 17-08-2018
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό...

Τελευταίες Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΥΤΑ»
Αναρτήθηκε στις: 30-07-2018
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Αναρτήθηκε στις: 25-07-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (έτους 2018) για τις ανάγκες...
«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής»
Αναρτήθηκε στις: 25-07-2018
«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής»