Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΕΜΕΑ -Πρόσκληση
Αναρτήθηκε στις: 14-02-2020
Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής σας προσκαλεί στην Διακρατική Ημερίδα του...
ΚΕΜΕΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
Αναρτήθηκε στις: 11-02-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας...
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής
Αναρτήθηκε στις: 05-02-2020
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 21-02-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 19-02-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 17-02-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 07-02-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΚΕΜΕΑ-Διαγωνισμός για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 17-02-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από 01/03/2020 έως την 28/02/2021.
ΚΕΜΕΑ-Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός
Αναρτήθηκε στις: 17-02-2020
Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 74 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ BUNGALOWS
Αναρτήθηκε στις: 14-02-2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 74 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ BUNGALOWS