Νέα - Ανακοινώσεις

Ανάρτηση τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων αυτοπροστασίας το πρώτο με τίτλο "Κάνε το δικό σου σχέδιο" και το δεύτερο "Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο"
Αναρτήθηκε στις: 04-10-2018
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα προετοιμασίας των πολιτών σε έκτακτες ανάγκες...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 17-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 17-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου ``περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων, Οικ/κου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης
Αναρτήθηκε στις: 01-10-2018
Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο...
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Α.Α. 5/2018, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (29-09-2018), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠOIΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναρτήθηκε στις: 30-09-2018
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ...

Τελευταίες Προκηρύξεις

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
Αναρτήθηκε στις: 22-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής,...
Προμήθεια ενός Φορτωτή και ενός Σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής
Αναρτήθηκε στις: 19-10-2018
-        Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-471983-001 (2018-158239...
Προμήθεια Φαρμάκων και Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Δήμου Κομοτηνής Αδέσποτων Ζώων έτους 2019
Αναρτήθηκε στις: 19-10-2018
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09 – 11 - 2018 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...
Προμήθεια Τροφών Δημοτικού Καταφυγίου Δήμου Κομοτηνής Αδέσποτων Ζώων έτους 2019
Αναρτήθηκε στις: 19-10-2018
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07 – 11 - 2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...