Νέα - Ανακοινώσεις

Προσοχή!! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 «Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Π.Ε. Ροδόπης» αύριο 22-8-2018
Αναρτήθηκε στις: 21-08-2018
Προσοχή!! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 «Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Π.Ε...
KEMEA-Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 2828/30-07-2018 (ΣΟΧ2/2018)
Αναρτήθηκε στις: 20-08-2018
KEMEA-Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’...
Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Αναρτήθηκε στις: 24-07-2018
Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές
Αναρτήθηκε στις: 17-07-2018
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές  ...
«Συνέχιση απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Π.Ε. Ροδόπης» και αύριο 20-8-2018
Αναρτήθηκε στις: 19-08-2018
Ύστερα από εισήγηση της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Α.Μ.Θ. και της Π.Υ. Κομοτηνής σας ενημερώνουμε  ότι συνεχίζεται η...
Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης στις 19/8/2018
Αναρτήθηκε στις: 18-08-2018
    Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης...

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 21-08-2018
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Περίληψη Διακήρυξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΥΤΑ»
Αναρτήθηκε στις: 30-07-2018
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Αναρτήθηκε στις: 25-07-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (έτους 2018) για τις ανάγκες...