Νέα - Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα και Πίνακες Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ1-2019
Αναρτήθηκε στις: 10-10-2019
Αποτελέσματα και Πίνακες Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ1-2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Αναρτήθηκε στις: 07-10-2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
ΚΕΜΕΑ-ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2019 για την πρόσληψη προσωπικού
Αναρτήθηκε στις: 01-10-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...
ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων
Αναρτήθηκε στις: 26-09-2019
Ανακοίνωση  πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 04-10-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2019
Αναρτήθηκε στις: 30-09-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΠΟΛΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019
Αναρτήθηκε στις: 23-09-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019»
Αναρτήθηκε στις: 15-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την...