Νέα - Ανακοινώσεις

Μάθε «Πού Ανακυκλώνεις» στον Δήμο Κομοτηνής& Μπες στο παιχνίδι της επιβράβευσης
Αναρτήθηκε στις: 15-09-2020
Μάθε «Πού Ανακυκλώνεις» στον Δήμο Κομοτηνής& Μπες στο παιχνίδι της επιβράβευσης  
Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2020 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»
Αναρτήθηκε στις: 07-09-2020
Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της  ΣΟΧ 3/2020  ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης...
Κλήρωση υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική
Αναρτήθηκε στις: 22-09-2020
Κλήρωση υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 21-09-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 21-09-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-τη διενέργεια τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας
Αναρτήθηκε στις: 21-09-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-τη διενέργεια τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»
Αναρτήθηκε στις: 22-09-2020
Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021» για τις ανάγκες...
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021
Αναρτήθηκε στις: 11-09-2020
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»
Αναρτήθηκε στις: 04-09-2020
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...