Νέα - Ανακοινώσεις

Ανάρτηση τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων αυτοπροστασίας το πρώτο με τίτλο "Κάνε το δικό σου σχέδιο" και το δεύτερο "Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο"
Αναρτήθηκε στις: 04-10-2018
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα προετοιμασίας των πολιτών σε έκτακτες ανάγκες...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου ``περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων, Οικ/κου Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης
Αναρτήθηκε στις: 01-10-2018
Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο...
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Α.Α. 5/2018, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (29-09-2018), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠOIΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναρτήθηκε στις: 30-09-2018
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ...
ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Α.Α.4/2018, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28-09-2018), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠOIΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναρτήθηκε στις: 29-09-2018
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ...
ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Α.Α. 3/2018, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (27-09-2018), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναρτήθηκε στις: 28-09-2018
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ...

Τελευταίες Προκηρύξεις

Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Κτηνιάτρου για την λειτουργία του κυνοκομείου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019
Αναρτήθηκε στις: 12-10-2018
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 05-10-2018
Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή), το αργότερο μέχρι την 11η  Οκτωβρίου...
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΚΕΠΠΑΚ ΕΤΟΥΣ 2019
Αναρτήθηκε στις: 04-10-2018
-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05 – 10 - 2018 ημέρα Παρασκευή. -       ...
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»
Αναρτήθηκε στις: 01-10-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ...