Νέα - Ανακοινώσεις

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Αναρτήθηκε στις: 24-07-2018
Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της τοπικής ενότητας Αιγείρου
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές
Αναρτήθηκε στις: 17-07-2018
Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές  ...
Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης και το Σάββατο 11/8/2018
Αναρτήθηκε στις: 10-08-2018
Προσοχή! Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλή) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης αι αύριο Σάββατο...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 10-08-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Προσοχή! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης στις 10/8/2018
Αναρτήθηκε στις: 09-08-2018
Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλή) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης  Σύμφωνα με το Χάρτη...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 08-08-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΥΤΑ»
Αναρτήθηκε στις: 30-07-2018
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Αναρτήθηκε στις: 25-07-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (έτους 2018) για τις ανάγκες...
«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής»
Αναρτήθηκε στις: 25-07-2018
«Προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Μουσικού Σχολείου του ∆ήµου Κοµοτηνής»