Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου διανομή ΤΕΒΑ
Αναρτήθηκε στις: 13-06-2019
Δελτίο τύπου διανομή ΤΕΒΑ Δελτίο Τύπου               Ο Δήμος Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος της...
Ενημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές
Αναρτήθηκε στις: 05-06-2019
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 20-06-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 20-06-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για το καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων κατά την προεκλογική περίοδο
Αναρτήθηκε στις: 18-06-2019
​​ ​​ ​​​​ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ Ο Δήμαρχος Κομοτηνής...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 07-06-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 20-06-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμής συμφωνα με τισ διαταξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη...
Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019"
Αναρτήθηκε στις: 20-06-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσειανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσησ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τισ...
Περίληψη Διακήρυξης "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
Αναρτήθηκε στις: 20-06-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Κομοτηνήςπροκηρύσσει συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου...