Νέα - Ανακοινώσεις

Μέτρα προστασίας από τα κούνουπια
Αναρτήθηκε στις: 02-07-2020
Μέτρα προστασίας από τα κούνουπια
Μέτρα προστασίας από τα κούνουπια
Αναρτήθηκε στις: 02-07-2020
Μέτρα προστασίας από τα κούνουπια
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής -27 Ιουνίου έως και 12 Ιουλίου 2020
Αναρτήθηκε στις: 01-07-2020
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής- 27 Ιουνίου έως και 12 Ιουλίου 2020
: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - ΝΕΑ ΦΑΣΗ»
Αναρτήθηκε στις: 01-07-2020
: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών...
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 07-07-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 03-07-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 30-06-2020
Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) τμήματος αιγιαλού Αρωγής , ενός (1) τμήματος παραλίας Αρωγής και ενός (1) τμήματος αιγιαλού Μέσης για...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2020"
Αναρτήθηκε στις: 25-06-2020
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 18-06-2020
Επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών  (3) διαμερισμάτων (bungalows) ευρισκομένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου της Τοπικής...
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας
Αναρτήθηκε στις: 12-06-2020
Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης  κοινόχρηστων  τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας Αρωγής και παραλίας Μέσης