Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΕΜΕΑ- Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης
Αναρτήθηκε στις: 12-11-2019
 Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της  ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αναρτήθηκε στις: 22-11-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΑΡΙΘ 2427/1-9-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 21-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 21-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 20-11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ