Τουρισμός

Ο Δήμος Κομοτηνής αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό. Η ιστορία της περιοχής αποτυπώνεται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, τόσο στην πόλη της Κομοτηνής, όσο και σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου.

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον με τους βιότοπους και τα δάση, διατηρεί ακόμα τη φυσιογνωμία του «παρθένου», ενώ η γεωμορφολογία επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στον αστικό ιστό, στον ορεινό όγκο αλλά και στο παραλιακό μέτωπο που χαρακτηρίζεται από ομαλές απολήξεις χερσαίου χώρου στη θάλασσα. 

Επίσης, το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας, χαρακτηρίζει την περιοχή, καθώς δύο διαφορετικοί πολιτισμοί και δύο διαφορετικές θρησκείες ενώνονται, δημιουργώντας ένα μοναδικό συνδυασμό που αντανακλάται στα σοκάκια της πόλης, στα παραδοσιακά προϊόντα, στις γιορτές και τις εκδηλώσεις, στα ήθη και έθιμα αλλά και στην τοπική γαστρονομία

Copyright 2006 - Περιφέρεια Α.Μ.Θ
Παραγωγη i-magic new media studio

Παραγωγη Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία "Κ. Καραθεοδωρή"
MSD Consult