Διεθνείς Συνεργασίες

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει μια μακρά ιστορία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα με σταθερά βήματα συνεχίζει το σχεδιασμό των επόμενων συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών που θα αποδώσουν αμοιβαία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ θα αξιοποιήσουν τη στρατηγική θέση του Δήμου και τη γειτνίαση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αλλά και ευρύτερα τη θέση της περιοχής στα Βαλκάνια.