Πρόσκληση για συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου ».

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις παρ.4 & 5 του άρθρου 38 του ν.44497/2017, και την αρίθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ.(Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου), θα διατεθούν εκατόν είκοσι μία(121) εγκρίσεις συμμετοχής στην θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου. Η διάρκεια χρονικής ισχύος θα είναι δύο(2) ημερών ήτοι 22 και 23 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους(χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ήτοι, α) Την άδεια υπαιθρίου Εμπορίου ή Βεβαίωση Δραστηριοποίησης β) Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 05 - 07 - 2018 ημέρα Πέμπτη έως 03 - 08 - 2018 ημέρα Παρασκευή.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531022966