ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»