Πρόγραμμα εκλογής για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019