Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 4/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»