Πίνακας Λαϊκης Αγοράς Κομοτηνής με Μικροπωλητές που θα Δραστηριοποιηθούν στις 20-06- 2020