Παρατείνεται και την Τρίτη 16/2 η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων