Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η- Εκλογές

Κομοτηνή 15/05/2019

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ο

Δήμαρχος Κομοτηνής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Ότι το κτίριο του Πολιτιστικού κυττάρου (πρώην Καπναποθκη), που βρίσκεται επί της οδού Γ. Κονδύλη 61, θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και των ευρωεκλογών, που θα διενεργηθούν στις 26 Μαΐου 2019 και αφορά την υποδοχή όλου του εκλογικού υλικού (κάλπες – ψηφοδέλτια κλπ.), αλλά και την παράδοση του εν λόγω υλικού στους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Κατόπιν τούτου απαγορεύεται η είσοδος στους πολιτιστικούς ή άλλους συλλόγους που κάνουν χρήση του κτιρίου από 16/05/2019 έως 10/06/2019, οπότε θα έχει περατωθεί και η διαδικασία των επαναληπτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 2/06/2019.     

 

 

 

- Να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα

 της κεντρικής εισόδου του κτιρίου

 της πρώην καπναποθήκης

 

-Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

-Να κοινοποιηθεί στη ΔΚΕΠΠΑΚ

 Για ενημέρωση των συλλόγων