ΚΕΜΕΑ-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017 φεκ2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δώδεκα (12) παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.)»

Συνημμένα: