ΚΕΜΕΑ- Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης