ΚΕΜΕΑ- Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης

 Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της  ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

Περίοδος ενστάσεων: από 13/11/2019 έως 22/11/2019 στον ΑΣΕΠ σύμφωνα με την Ανακοίνωση