ΚΕΜΕΑ-ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2019 για την πρόσληψη προσωπικού