Ενημερωτικά μηνύματα προστασίας από δασικές πυρκαγιές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές προβάλει τα παρακάτω τηλεοπτικά σποτ:

Δασικές Πυρκαγιές προετοιμάσου

Χάτης πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές - Προετοιμάσου: Για αγρότες και Επαγγελματίες