Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου από 1-5-2018 έως 31-10-2018

                                                                           Κομοτηνή 30/4/2018                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 11445         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ
ΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Ευτυχιάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172                                                                       Προς τους Δημότες του Δήμου Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2018 έως 31-10-2018, καλούνται όλοι οι Δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 ο Δήμος Κομοτηνής θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες.

  1. Επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
  2. Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από το Δήμο
  3. Υποβολή μήνυσης από την Πυροσβεσδτική Υπηρεσία για το αδίκημα  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικά ο οποίος αναφέρει: Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.                                                                                                

                                                                                                              Ο

                                                                                                     Αντιδήμαρχος

                                                                                                Ιωάννης Μουρτίδης