ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Δάνεια για πληγέντες από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση του Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δάνεια για πληγέντες από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση του Ιουλίου 2019

Η δυνατότητα λήψης δανείων για την αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές δίνεται με το ΦΕΚ-3699 Α/11-8-21 σε φυσικά πρόσωπα (τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα) που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της ΠΕ Ροδόπης. Το μέγιστο ποσό εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο 75%. Το ποσό συνολικά για τον Νομό ανέρχεται σε 1.476.900 ευρώ. Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι του δανείου είναι όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για αποζημίωση στον Δήμο Κομοτηνής.

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης απόφασης την οποία υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης θα πρέπει ν’ απευθύνονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες).