Ανάρτηση των πινάκων με τους συμμετέχοντες πωλητές στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Κομοτηνής