ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                 Κομοτηνή, Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ 41920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2531022810
FAX: 2531072172

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν υποστεί ζημιές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 16,17 Δεκεμβρίου 2017 στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες – εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα διοικητικά όρια Δήμου Κομοτηνής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο Κομοτηνής (εγκαταστάσεις καθαριότητας όπισθεν Δικαστικών Φυλακών), γραφείο Πολιτικής Προστασίας, κατά τις ώρες μεταξύ 9:00πμ και 12:00μμ, προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και ένα λογαριασμό ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ.

Μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί οι αιτούντες θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου 1599/86.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος (17/01/2018).
2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
3. Την οικονομική ενίσχυση δε δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των πληγεισών κατοικιών που δεν είναι η κύρια κατοικία τους.
4. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:
α) στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης- δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα ( βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, υπόγεια κτλ), και,
β) στο σύνολο της οικοσκευής.

 

                                                                                      Ο AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ