Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής».

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής».

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των επίσημων αργιών το Σάββατο στις 25-12-2021 και το Σάββατο στις 01-01-2022, η  λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής μεταφέρεται την Παρασκευή στις 24-12-2021 και την Παρασκευή στις 31-12-2021   αντίστοιχα.

Οι παραπάνω αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν  τα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της επικράτειας»σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τ. Β’).