Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης

Χαρακτηρισμός ή μη ως δατηρητέων τριών κτιρίων που βρίσκονται στην Κομοτηνή, ως εξής α) το κέλυφος του κτιρίου επί της οδού Αγησιλάου 2, β)το κτίριο της ΧΕΝ Κομοτηνής επί των οδών Σαμοθράκης 10 και Αγησιλάου και γ) το κτίριο της Παλιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης επί της οδού Σαμοθράκης 8, στη Κομοτηνή και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών