4η ΥΠΕ Μακεδονίας -Θράκης-Εφαρμογή αξιολόγησης των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης από τους πολίτες-χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.

4η ΥΠΕ Μακεδονίας -Θράκης-Εφαρμογή αξιολόγησης των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης από τους πολίτες-χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.

Συνημμένα: