Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αναρτήθηκε στις: 18-11-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Αναρτήθηκε στις: 17-11-2014
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ"
Αναρτήθηκε στις: 13-11-2014

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Προμήθεια πενήντα (50) τον. αλατιου"
Αναρτήθηκε στις: 18-11-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                    ...
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2) δύο ατόμων
Αναρτήθηκε στις: 18-11-2014
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2) δύο ατόμων