Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΚΕΠΠΑΚ-Προκήρυξη-Προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ       Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Παιδείας και  ...
Αναρτήθηκε στις: 21-10-2016
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 23-06-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αναρτήθηκε στις: 20-10-2016

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 07-09-2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:             Διακηρύττει επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έντεκα(11) θέσεων περιπτέρων του Δήμου Κομοτηνής  ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκε στις: 12-05-2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ