Νέα - Ανακοινώσεις

ΚΕΜΕΑ-Πρακτικό προσλήψεων τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ BΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών.
ΚΕΜΕΑ - Πρακτικό προσλήψεων τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για τις ανάγκες των...
Αναρτήθηκε στις: 21-09-2016
ΚΕΜΕΑ-Κατάσταση εγγραφών-επανεγγραφών 2016-2017
ΚΕΜΕΑ-Κατάσταση εγγραφών-επανεγγραφών 2016-2017 Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νηπίων που εγγράφονται...
Αναρτήθηκε στις: 07-09-2016
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 23-06-2016

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 07-09-2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:             Διακηρύττει επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έντεκα(11) θέσεων περιπτέρων του Δήμου Κομοτηνής  ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκε στις: 12-05-2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ