Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αναρτήθηκε στις: 16-08-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017 ΤΕΥΧΟΣ Α)
Δελτίο τύπου-Xoρήγηση Ειδικών Αδειών Συμμετοχής στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου
Αναρτήθηκε στις: 31-07-2017
Xoρήγηση Ειδικών Αδειών Συμμετοχής στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Αναρτήθηκε στις: 19-07-2017
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ...
: «Ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος στην Κομοτηνή, του Κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.».
Αναρτήθηκε στις: 11-08-2017
«Ανακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος στην Κομοτηνή, του Κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» που...
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 09-08-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ   Ενημερωτικό σποτ της...
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ
Αναρτήθηκε στις: 09-08-2017
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ   Ενημερωτικό σποτ της...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 04-08-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για το έτος 2018
Αναρτήθηκε στις: 11-08-2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/10/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...
Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 01/04/2018
Αναρτήθηκε στις: 10-08-2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα...
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018
Αναρτήθηκε στις: 09-08-2017
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων...