Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1998 ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Αναρτήθηκε στις: 02-02-2016
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού 2015-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015-16
Αναρτήθηκε στις: 22-01-2016
ΚΕΜΕΑ-Πρόσκληση για συμμετοχή στην πρωτοβουλία Πλέκουμε Αλληλεγγύη.
ΚΕΜΕΑ-Πρόσκληση για συμμετοχή στην πρωτοβουλία Πλέκουμε Αλληλεγγύη. Το 1ο και 2ο  Κ.Α.Π.Η του...
Αναρτήθηκε στις: 21-01-2016

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 19-01-2016
Διακήρυξη για πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση εβδομήντα οκτώ (78) διαμερισμάτων (bungalows) ευρισκομένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής
Προμήθεια και μεταφορά ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου σε κάδους για την επούλωση φθορών Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2016
Αναρτήθηκε στις: 18-01-2016
Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια και μεταφορά ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου σε κάδους για την επούλωση φθορών Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2016 (CPV: [44113620-7]-Άσφαλτος) ενδεικτικού Προϋπολογισμού 14.998,01€ με Φ.Π.Α. 23%, (12.193,50€ χωρίς Φ.Π.Α) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο...