Παραδοσιακοί Οικισμοί

Οικισμοί στην Π.Ε. Ροδόπης, που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ονομασία: Μαυρομμάτιον Νέου Σιδηροχωρίου

Περιγραφή: Χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός οικισμός.

Αρμόδιος φορέας Διαχείρισης: Φορέας Προστασίας ΥΠΕΧΩΔΕ

Χωροθέτηση: Κοντά στο οικισμό Ν. Σιδηροχώρι, Δήμος Κομοτηνής

Επισκεψιμότητα: Είναι χωριό κοντά στο Ν. Σιδηροχώρι.