Νέα-Ανακοινώσεις Δήμου Κομοτηνής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 18-10-2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 18-10-2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 11-10-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 04-10-2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 26-09-2019
ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων
Αναρτήθηκε στις: 26-09-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Αναρτήθηκε στις: 25-09-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 20-09-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αναρτήθηκε στις: 10-09-2019
Δελτίο τύπου-Διανομή προϊόντων
Αναρτήθηκε στις: 09-09-2019
ΚΕΜΕΑ-Αποτελέσματα προνηπίων
Αναρτήθηκε στις: 02-09-2019
Ορισμός Αντιδημάρχων
Αναρτήθηκε στις: 01-09-2019