Νέα-Ανακοινώσεις Δήμου Κομοτηνής

ΚΕΜΕΑ-Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ4
Αναρτήθηκε στις: 27-09-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 20-09-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 08-09-2023
Αποτελέσματα- ΣΟΧ1/2023
Αναρτήθηκε στις: 04-09-2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 31-08-2023
Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2023-Καθαρίστριες
Αναρτήθηκε στις: 30-08-2023