Νέα-Ανακοινώσεις Δήμου Κομοτηνής

«Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!»
Αναρτήθηκε στις: 21-01-2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 31-12-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 31-12-2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 24-12-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 24-12-2021
Followgreen-Λάβε μέρος στο Green Mission
Αναρτήθηκε στις: 21-12-2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 15-12-2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναρτήθηκε στις: 09-12-2021
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 06-12-2021
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αναρτήθηκε στις: 03-12-2021
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών
Αναρτήθηκε στις: 26-11-2021