Υποστήριξη & Συντήρηση του Προγράμματος GENESIS, της Εφαρμογής Μισθοδοσίας και Εφαρμογών Παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025