Υποστήριξη & Συντήρηση του Προγράμματος GENESIS, της Εφαρμογής Μισθοδοσίας και Εφαρμογών Παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023