Υποστήριξη και Συντήρηση του προγράμματος GENESIS, της εφαρμογής μισθοδοσίας και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για το Έτος 2022