Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/08/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00 π.μ.