Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου ενεργειακής απόδοσης και διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης ενεργειακής κοινότητας από φορείς του Δήμου Κομοτηνής