Τακτικός Έλεγχος Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών για την Ασφαλή Λειτουργία τους και Πιστοποίηση Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020