Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023