Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δήμου Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019 – 2020