ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ

Συνημμένα: