ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ