Πρόσκληση ναυαγοσωστική κάλυψη ακτής Δήμου Κομοτηνής Συνημμένα: