Πρόσκληση ναυαγοσωστική κάλυψη ακτής Δήμου Κομοτηνής