ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας που αφορά την κατεδάφιση αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 με το Ν.4412/2016, και σύμφωνα με την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο να υποβάλουν προσφορές έως τις  21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).