Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς του ΚΕΜΕΑ από 1-3-2019 έως 30/6/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς του ΚΕΜΕΑ από 1-3-2019 έως 30/6/2019

Συνημμένα: