Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία με κλειστές προσφορές και για χρονικό διάστημα 5 ετών του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Κομοτηνής.