«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Απολύμανση Δημοτικών κτηρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου "Απολύμανση Δημοτικών κτηρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κομοτηνής"