Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναχόδου για την εκτέλεση υπηρεσιών κτηνιάτρου για την εύρυθμη λειτουργία του Κυνοκομείου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.