Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΟΡΦΕΑΣ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ 14 -ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. : 2531-0-31022 &71575
 
 
                                                                                      Κομοτηνή, 29-6-2009
                                                                                      Αριθ. Πρωτ: 246
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης «ΟΡΦΕΑΣ» Κομοτηνής ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την προμήθεια μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος για την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών συλλόγων, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για το έτος 2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια 1200 κιλών μοσχαρίσιου και 1200 κιλών χοιρινού κρέατος.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως στα γραφεία της επιχείρησης (Κούλογλου 14) έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009.
Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από  την τριμελή επιτροπή προμηθειών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης (Κούλογλου 14) και στα τηλέφωνα 25310-31022 & 25310- 71575
 
 
  
 
 
     Η  Πρόεδρος
                                        
    Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου
     Δημοτική Σύμβουλος