Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α. και των Σχολικών Επιτροπών Α' & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 και 2025