Προμήθεια τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για έτος 2022