Προμήθεια τροφών Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων έτους 2018

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/01/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.