Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος “επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής” του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες κοινωνικής σύμπραξης Ροδ.