Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2022 και 2023