ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ» - που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων 18.000 BTU/H inverter, έξι (6) κλιματιστικών μονάδων 12.000 BTU/H , καθώς και μίας (1) κλιματιστικής ντουλάπας inverter 55.000 BTU/H - οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κτίρια ευθύνης Δήμου Κομοτηνής, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).