«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ» -που αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων 9.000 BTU/H inverter, μίας (1) κλιματιστικής μονάδας 24.000 BTU/H , δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 12.000 BTU/H, καθώς και δύο φορητών κλιματιστικών μονάδων 9.000 BTU/H οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κτίρια ευθύνης Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.009,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).